Friday, March 18, 2011

GADAIAN
Pengertian:

Bahasa : menahan sesuatu
Syarak : sesuatu barangan bernilai yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya
             untuk mendpatkan pinjaman

Rukun Gadaian:

1. Penggadai
2. Pemegang gadai
3. Barang yang digadai
4. Ijab dan qabul
5. Barang yang diberikan kepada penggadai (bayaran)

Syarat Sah Gadaian:

1. Harta yang digadai sah untuk dijual beli
2. Orang yang menggadai dan yang menerima akil baligh
3. Dengan kerelaan sendiri
4. Kepunyaan sendiri
5. Tidak boleh merugikan orang yang menggadai
6. Tidak boleh merugikan orang yang menerima gadai
Perkara Yang Membatalkan Gadaian
1. Barang yang digadai diserah semula kepada penggadai
2. Penggadai telah membayar semua hutangnya
3. Barang yang digadai terpaksa dijual atas perintah mahkamah
4. Pemegang gadai membatalkan gadaiannya
5. Penggadai meninggal dunia
6. Barang digadai rosak
7. Barang digadai telah disewa, dihibah atau disedekahkan kepada orang lain

Hikmah Gadaian:

1. Memberi kemudahan kepada orang yang memerlukan bantuan
2. Memberi jaminan kepada orang yang memberi hutang
3. Memberi peluang kepada umat Islam mengembangkan ekonomi
4. Melahirkan sifat kerjasama dan kasih sayang antara satu sama lainNo comments:

Post a Comment