Friday, March 18, 2011

Dosa-Dosa Besar Yang Membawa Kemurkaan AllahDosa-dosa besar

Pengertian Dosa
 • Dosa ialah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah S.W.T. dan meninggalkan suruhan-Nya.
 • Orang yang akil baligh yang melanggar hukum Allah digelar ‘Asi.
Dua Jenis Dosa:

Dosa besar:kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan di akhirat seperti minum arak, berzina, membunuh

Dosa kecil: kesalahan yang tidak diberikan peruntukan hukuman tertentu di dunia atau amaran azab di akhirat seperti bercakap yang sia-sia

Faktor Manusia Melakukan Dosa
 • terpengaruh dengan perangai kawan yang jahat
 • ingin kehidupan bebas tanpa batasan agama
 • angkuh dan saombong kerana harta dan pangkat yang dimiliki
 • memandang ringan dengan peringatan azab di akhirat

Dosa-Dosa Besar Yang Mesti Dihindari

Menghina Dan Menderhaka Ibu Bapa

Antara Perbuatan Menderhaka Kepada Ibu Bapa
 • melawan percakapan mereka
 • meniggikan suara ketika bercakap
 • tidak dengar nasihat dan teguran mereka
 • melayan mereka dengan kasar
Menipu Dan Berbohong
 • menipu ialah melakukan helah untuk kepentingan diri sendiri dan memudaratkan orang lain
 • berbohong ialah tidak jujur atau memalsukan sesuatu maklumat
 • menipu boleh terjadi melalui kata-kata dan perbuatan seperti memalsukan dokumen

Mencuri Dan Merompak
 • mencuri ialah mengambil hak orang lain secara sembunyi yang disimpan di tempat simpanan tanpa izin. Hukuman hududnya dipotong tangan
 • merompak ialah mengambil hak orang lain secara kekerasan yang disimpan di tempat simpanannya tanpa izin

Kesan Perbuatan Mencuri Dan Merompak
 • masyarakat hidup tidak aman dan tenteram
 • dipandang hina oleh orang
 • dipulau dan disisihkan masyarakat
 • timbul pergaduhan dan permusuhan
 • negara tidak aman dan tenteram

Makan Riba
 • riba ialah faedah, lebihan atau pertambahan bayaran dalam proses pertukaran barang, wang, hutang-piutang dan sebagainya
Jenis Riba

Riba Al-fadl: pertambahan berlaku kerana pertukaran barang yang sama jenis seperti pertukaran beras dengan beras
Riba an-nasiah: pertambahan yang berlaku kerana menangguhkan tempoh bayaran
Hikmah Pengharaman Riba
 • membanteras kezaliman dan penindasan sesama manusia
 • mewujudkan kestabilan ekonomi
 • melahirkan sikap bantu-membantu dan tolong menolong
 • mencegah sifat pentingkan diri sendiri


Makan Harta Anak Yatim
 • anak yatim ialah kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umur baligh
 • menjaga harta anak yatim adalah amanah dari Allah
Sebab Dilarang Makan Harta Anak Yatim
 • anak yatim akan kehilangan punca pendapatan apabila dewasa
 • mengelakkan anak yatim hidup terbiar kerana tiada harta
 • mengelakkan berlakunya permusuhan yang memeutuskan silaturahim
 • mencabuli hak anak yatim sebagai pewaris harta

Zina
 • zina ialah melakukan persetubuhan haram antara lelaki dengan perempuan tanpa ikatan yang sah
Faktor Zina
 • kurang pendidikan agama
 • pergaulan bebas lelaki dan perempuan
 • mengunjungi tempat maksiat
 • membaca dan menonton bahan lucah
Kesan Zina
 • menjatuhkan maruah diri dan keluarga
 • mendapat kemurkaan Allah dan mengundang bala
 • penyakit berbahaya seperti AIDS, siflis dan sebagainya
 • lahir generasi keluarga yang tidak jelas keturunannya
Hukuman Penzina
 • penzina yang berkahwin dengan cara sah (muhsin) direjam hingga mati
 • penzina yang belum berkahwin disebat 100X sebatan


Menuduh Zina (Qazaf)
 • menuduh seseorang yang baik berzina tanpa 4 orang saksi yang adil
 • hukumannya 80X sebatan
Syarat Dikenakan Hukuman Kepada Penuduh Zina:
 • berakal
 • baligh
 • atas kemahuan sendiri (tidak dipaksa)
 • mengetahui haramnya qazaf
 • bukan bapa atau datuk kepada yang dituduh

Liwat Dan Musahaqah
 • liwat ialah hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki (homoseks/gay)
 • musahaqah ialah hubungan antara perempuan dengan perempuan (lesbian)
Faktor Berlakunya Liwat Dan Musahaqah:
 • terpengaruh dengan budaya liar
 • membaca dan melihat bahan lucah
 • tiada undang-undang tegas
 • kurang didikan dan pengetahuan agama
Akibat Liwat Dan Musahaqah:
 • institusi perkahwinan runtuh
 • dijangkiti penyakit seperti AIDS dan siflis
 • dapat balsan azab di akhirat
 • maruah diri, masyarakat, agama tercemar


No comments:

Post a Comment