Wednesday, April 4, 2012

Hukum Melambatkan Solat

Apakah hukum bagi seorang muslimah yang melambatkan solat fardhu dan apabila hendak mengerjakannya didapati haidhnya tiba? Bagaimanakah keadaan tersebut?


Jawapan: 

الحمد الله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد 


Pengertian Melambatkan 

Persoalan ini ada kaitan dengan al-amr (perintah) dari sudut: al-wujub (wajib), al-faur (segera), al-waqt (tempoh) dan lain-lain. Dalam pembahasan ilmu fiqh disebutkan bahawa jika perintah itu secara mutlak tidak disertai tanda-tanda tertentu, seperti perintah sembahyang fardhu yang lima, ia bermakna wajib dipatuhi sebaik sahaja bermula tempoh kewajipan itu berkuat kuasa, dan wajib ini ada yang disebut wajib muwassa ‘. Tempoh mula kewajipan ini ialah sebaik saja masuk waktunya.

Imam asy-Syairazi Rahimatullah memperjelas perkara ini dengan berkata bahawa apabila Allah Ta’ala memerintah supaya melakukan satu-satu ibadat dalam satu jangka (tempoh) supaya melakukan satu-satu ibadat dalam satu jangka (tempoh) tertentu, maka hal ini perlu ditinjau dan dianalisis. Jika ibadat berkenaan meliputi kepada keseluruhan waktu atau tempoh yang diperuntukkan untuknya, dan waktu lain tidak termasuk kepadanya, seperti puasa bulan ramadhan, maka kewajipan melakukannya berkait dengan keseluruhan waktunya itu. Oleh sebab itu wajiblah terus melakukan ibadah berkenaan sebaik saja waktunya tiba sehingga berakhir tempoh waktu kewajipan itu.

Tetapi sekiranya ibadat itu mempunyai tempoh waktu yang panjang dan tempoh melaksanakan perintah ibadat itu tidak meliputi seluruh waktu yang ditetapkan (muwassa’) , seperti perintah ibadat sembahyang, mak kewajipan melakukannya ialah di awal waktu secara wajib muwassa’. (Asy-Syirazi, Syarh al-Luma’: 245-246)

Jenis perintah wajib pertama diatas tidak ada ruang melambat atau menagguhkannya kerana apabila dilambatkan daripada waktunya bermakna telah mengeluarkannya daripada waktunya dan ini tidak boleh berlaku. Jika hal ini berlaku, bukan dinamakan melambatkan, tetapi meninggalkan perintah wajib. Jadi perintah dalam jenis ini tidak ada istilah melambatkan, dan yang ada ialah sama ada menunaikan atau meninggalkan kewajipan.

Manakala jenis perintah wajib kedua di atas, jika tidak ditunaikan pada awal, sedangkan kewajipan sudah bermula di awal, tetapi dilakukan masih dalam tempoh waktunya yang luas itu, maka inilah pengertian melambat-lambatkan.

CONTOH: Sembahyang Zuhur wajib dilakukan apabila waktunya masuk. Waktu yang ditetapkan melakukan kewajipan sembahyang fardhu Zuhur ini misalnya 3 jam bermula jam 12.12 sehingga 3.23( pada 1/10/2002 )
.
Apabila tepat jam 12.12, orang yang berkewajipan terus istinja’, berwudhu, menutup aurat (berpakaian), azan, sembahyang sunat rawatib dua atau empat rakaat, iqamah, kemudian barulah menunaikan perintah wajib, iaitu sembahyang fardhu Zuhur. Tindakan seperti ini dinamakan telah menunaikan perintah wajib.

Walaupun tidak terus melakukan fardhunya yang asas (iaitu sembahyang Zuhur) sebaik saja masuk waktu, perbuatan itu telah dinamakan menyahut atau menunaikan kewajipan kerana perbuatan istinja’, berwudhu, menutup aurat, azan, sembahyang sunat qabliyah,dan iqamah,merupakan satu tuntutan sunat dan kesempurnaan fardhu. Kesemua perbuatan ini berakhir jam 12.42 dan mengambil msaa selama lebih kurang 30 minit.

Daripada keterangan dan contoh di atas dapatlah diketahui pengertian melambatkan, iaitu tidak melakukan kewajipan sebaik saja tiba waktu kewajipan, tetapi melakukannya terlewat sebelum habis tempoh waktunya.

Bolehkah ini dilakukan?

Boleh tidaknya perkara seperti ini ada kaitan al-amr(perintah) dengan al-‘azm (azam)

Persoalan Perintah, Azam Am dan Azam Khas

Allah Ta’ala telah memerintah supaya melakukan yang wajib-wajib,seperti taat kepadaNya dengan melakukan apa saja perintah seperti sembahyang fardhu bila tiba waktunya,mengeluarkan zakat bila tiba waktunya,puasa Ramadhan bila tiba waktunya, menghormati al-Qur’an pada bila-bila masa,patuh kepada Nabi setiap saat,patuh kepada ibu bapa dan banyak lagi. Allah juga memerintahkan supaya meninggalkan semua laranganNya, seperti tidak berdusta,tidak mencuri,tidak khianat,tidak melihat aurat perempuan ajnabi,tidak makan riba,tidak minum arak,tidak menerima rasuah sepanjang masa dan banyak lagi.

Semua perintah dan larangan Allah Ta’ala wajib dipatuhi oleh setiap orang mukallaf,tidak boleh dilanggar,tidak boleh dicuaikan dan semuanya wajib dilakukan apabila kewajipannya muncul jika ia berkaitan dengan waktu seperti sembahyang fardhu, puasa Ramadhan dan setiap saat atau terus menerus tidak melihat aurat ajnabi pada bila-bila masa.
Dalam kaitan ini ulama usul fiqh berkata bahawa sebaik saja seorang itu mukallaf (baligh), maka dia wajib berazam(iaitu berniat atau memutuskan dalam hati) akan mematuhi semua perintah dan larangan Allah Ta’ala. Azam jenis ini disebut “azam am” kerana ia berkait dengan apa saja jenis kewajipan yang akan wajib dilakukannya apabila tiba waktu melakukan atau meninggalkannya sepanjang hidupnya.

Mereka juga berkata,bahawa selain azam am ada lagi azam khas. Azam ini berkait dengan tibanya waktu untuk melakukan sesuatu yang wajib dalam waktunya. Misalnya ; jika sudah masuk malam Hari Raya Puasa bermakna wajiblah terus mengeluarkan zakat fitrah atau menangguhkan sehingga sebelum habis tempohnya,tetapi wajib ada azam untuk itu,dan seperti jika masuk sembahyang fardhu, maka wajiblah terus melakukannya,atau menangguhkannya sehingga sebelum habis waktunya,tetapi wajib ada azam di awal waktu untuk ini. Inilah azam khas.

Mereka berkata bahawa kewajipan azam ini ialah untuk tidak dianggap cuai dan supaya tidak berdosa jika terjadi uzur syar’i sebelum sempat melakukannya.

Perkara azam ini jarang dibincangkan orang. Salah satu kitab yang membincangkannya ialah kitab Fath al-‘Allam. Muhammad al-Hijaz pengulas kitab ini berkata:

“Tajuk “ Azam Khas dan Azam Am” ini sangat bernilai, saya berpendapat tuan tidak akan menemuinya dalam kitab-kitab lain. Oleh sebab itu ambillah dan sampaikan kepada oranglain supaya tuan beroleh pahala sebagai seorang penuntut dan guru”
(Fath al-‘Allam: 2/89)


Apabila Masuk Waktu Wajib Berazam

Berdasarkan analisis ulama fiqh dan usulnya, apabila masuk waktu sembahyang fardhu, wajiblah dilakukan salah satu daripada dua perkara:
1. Terus menunaikannya, atau
2. Membuat azam dalam hati akan menunaikannya dalam waktunya.

Pengarang kitab Fath al-Allam Rahimahullah berkata:

“Sebaik saja masuk waktu (sembahyang fardhu), wajiblah dilakukan salah satu daripada dua perkara: “Sama ada melakukannya terus atau berazam melakukannya dalam waktunya. Jika kewajipan ini tidak dilakukan dan tidak berazam akan melakukannya dalam waktunya, maka dia berdosa.” (Fath al-‘Allam: 2/89).

Jika perkara pertama dilakukan, bermakna kewajipan telah selesai dan pahala sudah menanti. Sekiranya setelah itu dia meninggal dunia, tidak ada lagi dosa mengenainya.

Jika perkara kedua yang dilakukan (berazam), bermakna kewajipan belum tertunai dan pahalanya belum diperolehi. Sekiranya meninggal dunia atau ada halangan yang menghalang melakukannya, seperti dating haidh,beranak, pengsan, hilang akal dan lain-lain uzur syar’i sehinggalah habis waktunya, maka dia tidak berdosa kerana adanya azam.

Pengarang Fath al-‘Allam Rahimahullah berkata:

“Jika seseorang itu bermaksud melambatkannya daripada awal waktu dan melakukannya dalam waktunya, adalah harus, tetapi dengan syarat pada saat itu dia wajib berazam melakukannya sebelum habis waktunya mengikut qaul yang ashah, di mana sekiranya dia mati dalam waktu itu setelah berazam tetapi belum sempat melakukannya dan waktunya masih cukup untuk melakukannya, maka dia tidak berdosa. Berbeza jika dia tidak melakukan azam tersebut, di mana sekiranya dia mati dalam waktu kewajipan itu sebelum sempat melakukannya, dia adalah berdosa.” (Fath al-‘Allam: 2/88). 


Bila Haram Melambat-lambatkan Sembahyang?

Walaupun harus melambatkan melakukan sembahyang fardhu setelah berazam, tetapi adalah haram melambat-lambatkannya sehingga ke suatu waktu yang tidak cukup masa untuk memenuhi semua rukun yang fardhu dalam sembahyang. Andainya memulai pekerjaan sembahyang pada ketika itu, maka tidak harus baginya melakukan yang sunat-sunat, bahkan wajib terus kepada perkara-perkara wajib sahaja dan berniat sembahyang ‘ada’an (tunai), kiranya baki waktu yang tinggal hanya cukup satu rakaat sahaja.

Adapun kalau seseorang itu memulai pekerjaan sembahyang, sedang waktu sembahyang masih tinggal cukup-cukup untuk memenuhi fardhu-fardhunya sahaja, maka haris baginya melakukan tuntutan sunat dalam sembahyang, bahlan inilah yang afdhal menurut qaul mu’tamad sebagaimana dalam kitab an-Nihayah, sekalipun akan terkeluar sembahyang atau sebahagiannya daripada waktunya. (Fath al-‘Allam: 2/89). 

Fadhilat Awal Waktu.
Walaupun harus melambatkan mengerjakan sembahyang dari awal waktu sehingga habis waktu setelah terlebih dahulu berazam, tetapi adalah lebih baik melakukannya di awal waktu walaupun sembahyang ‘isya’ menurut qaul mu’tamad, sebagaimana sabit bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam telah ditanya:


أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها
(رواه الترمذي)

Maksudnya: “Apakah amalan-amalan yang paling afdhal?” Lalu Baginda menjawab: “Sembahyang pada awal waktunya.”

(Hadis riwayat at-Tirmidzi)

Lain-lain hadis yang menerangkan kelebihan awal waktu itu ialah:

روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها”.

(رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسلئي)


Maksudnya: “Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas’ud Radhiallahu ‘anhu katanya: “Saya telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang lebuh disukai oleh Allah Ta’ala. Sabda Baginda: “Sembahyang pada waktunya.”

(Hadis riwayat al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa’i)

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والآخر عفو الله."

(رواه الترمذي والدارقطني)

Maksudnya: “Dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar Radhiallahu ‘anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Awal waktu daripada sembahyang itu keredhaan Allah dan akhir waktu kemaafan Allah.”

(Hadis riwayat at-Tirmidzi dan ad-Daraquthni)

Di riwayatkan oleh ad-Daraquthni lagi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله عز وجل

( رواه الدارقطني )

Maksudnya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Awal waktu itu keredhaan Allah, pertegahan waktu rahmat Allah dan akhir waktu kemaafan Allah ‘Azza wa Jalla.”

(Hadis ruwayat ad-Daraquthni
)
Berkata Abu Bakar Radhiallahu ‘anhu: “ Keredhaan allah lebih kami sukai daripada kemaafanNya.”


Berdasarkan keterangan di atas disimpulkan:

1. Setiap orang mukallaf wajib melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan segala laranganNya. Azam ini dinamakan ‘azam am’.

2. Setiap orang mukallaf apabila tiba waktu sembahyang dia wajib terus melakukan sembahyang, atau dia terus membuat azam dan melakukannya dalam waktunya.Azam ini dinamakan ‘azam khas’. 

Jika telah membuat azam, kemudian tibul uzur syar’I yang menyebabkan tidak dapat melakukan dalam waktunya, seperti datang haid, lupa, sakit tenat atau meninggal dunia tidaklah dia berdosa.

Sebaliknya, jika belum melakukannya apabila waktunya tiba dan tidak pula membuat azam, kemudian timbul uzur syar’i yang menyebabakan tidak dapat lagi melakukannya dalam waktunya, seperti datang haidh, sakit tenat atau meinggal dunia adaalh dia berdosa. 

3. Perkara kedatangan haidh setelah masuk waktu dan belum sempat menunaikan sembahyang fardu ( seperti yang ditanya), maka sembahyang berkenaan wajiblah di qadhakan setelah bersuci, sama ada telah berazam atau belum.
Soalan 2. Adakah Harus Dibaca Qunut Nazilah Di Dalam Sembahyang Jumaat Kerana Situasi 
Yang Melanda Umat Islam Hari Ini.

Jabatan Hal Ehwal Masjid telah menerima memorandum Setiausaha Tetap, LKementerian Hal Ehwal Ugama berserta sepucuk surat tanpa nama dan alamat yang menjelaskan tentang keadaan umat islam di merata dunia sekarang ini sedang mengalami ujian, penderitaan an kesengsaraan yang dasyat ynag mana setiap negari Islam adalah dianggap sebagai terroris. Rakyat Afghanistan, Pakistan, Palestin, Iraq, Chechnya, Kashmir dan lain-lain Negara Islam sedang menempuh masa yang sangat genting dalam mempertahankan nyawa mereka. Penulis surat tersebut telah mencadangkan agar ‘doa qunut ‘ dibaca dalam sembahyang Jumaat bagi menyelamatkan orang0-orang Islam yang daripada kejahatan orang-orang kafir.

Sehubungan dengan cadangan penulis surat, tersebut, sukarelawan jabatan Hal Ehwal masjid memohon pandangan dan ulasan dengan kadar yang segera juga mengenai ketentuan untuk mengadakan doa qunut tersebut: adakahsituasi sekarang yang menimpa umat Islam di merata dunia ini membolehkan kita untuk membaca doa qunut dalam senbahyang Jumaat, sedangkan dalam masa yang sama juga Jabatan Hal Ehwal masjid telahpun mengusaha dan menyediakan teks doa untuk dibaca oleh imam-imam masjid, surau dan balai ibadat seluruh Negara selepas sembahyang fardu Jumaat dan senbahyang fardu lima waktu. Antara lain kandungan doa itu adalh untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta’ala supaya umat Islam terhindar dari malapetaka, penyakit dan kejahatan serta kezaliman orang-orang yang berlaku zalim dan sekutu-sekutu mereka. 


Jawapan:

الحَمدُ لِلهِ يُوَافِي نِعمَهُ وَيُكاَفِئ مَزِيدَة, اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيدِنَا َوَموَلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى اّلِ سَيدِنَا مُحَمَّد صَلَاًةً تَجعَلُنَا بِهَا هَدَاةً مَهدِيِّينَ غَيرَ ضَاّلِينَ وَلَا مُضَلِّينَ, وَبَعدُ

Persoalan yang tinbul oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid ialah berhubung dengan situasi atau keadaan yang menimpa umat Islam masa kini yang sedang mengalami ujian, penderitaan dan kesengsaraan yang dasyat dimana setiap negeri Islam adalah dianggap sebagai terroris.Rakyat Afghanistan, Pakistan, Palestin, Iraq, Chechnya, Kashmir dan lain-lain Negara Islam sedang menempuh masa yang sangat genting dalam mempertahankan nyawa mereka.Adakah situasi dan keadaan ini dianggap sebagai suatu malapetaka atau bahaya yang di sunatkan kepada kita untuk membaca doa qunut di dalam sembahyang Jumaat apabila ia menimpa umat Islam?

Itulah pokok persoalan yang dikemukakan oleh Jabatan berkenaan berhubung dengan suatu surat yang ditujukan kepada jabatab itu yang mana dalam surat tersebut mencadangkan dan memohon supaya doa qunut dibaca di dalam sembahyang Jumaat berdasarkan gambaran umat Is;am pada hari ini. 

Untuk menjawab persoalan ini, kita perlulah merijuk tentang hukum membaca doa qunut khasnya qunut Nazilah di dalam sembahyang-sembahyang fardhu, bilakah masanya ia sunat dibaca dabn apakah sebab-sebab yang mengharuskannya.

Bila Doa Qunut Nazilah Sunat Dibaca?

Doa qunut yang sikenal dengan qunut Nazilah disunatkan pembacaannya pada tiap-tiap kali sembahyang fardhu termasuk sembahyang fardhu Jumaat iaitu ketika i’tidal rakaat ahkir setelah membaca tahmid (zikir ketika i’tidal) untuk menolak kecelakaan, bala bencana atau bahaya yang menimpa umat Islam seperti ketakutan, kemarau, wabak penyakit atau bahaya yang diakibatkan oleh adanya permusuhan daripada orang-orang kafir dan lain-lain seumpamanya. Apabila bahaya yang mengancam itu telah berakhir, maka berakhirlah pembacaan qunut Nazilah itu.

Berkata Imam an-Nawawi:

يشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور

Ertinya: “(Mustahabb) disunatkan membaca doa qunut di dalam tiap-tiap sembahyang fardhu kerana ditimpa an-Nazilah (malapetaka) bukan secara mutlak menurut pendapat yang masyhur.” (Minhaj ath-Thalibin: 1/172)

Ketika menjelaskan kedudukan hukum doa qunut Nazilah di dalam semgahyang fardhu dan apakah bentuk malapetaka itu,
Imam an-Nawawi berkata:

مذهب الشفعي رحمه الله أن القنوت مشنون في صلاة الصبح دائما، وأما غيرها فله ثلاثة أقوال، الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا.

Ertinya: “Menurut mazhab Syafi’e bahawasanya doa qunut itu sunat (dilakukan) di dalam sembahyang fardhu subuh secara berkekalan. Adapun selain daripada sembahyang subuh, maka ada tiga pendapat mengenainya. Pendapat yang Shahih lagi mesyhur ialah bahawasanya jika berlaku melapetak seperti (bahaya) musuh, kemarau, wabak penyakit, kehausan, bahaya yang jelas berlaku ke atas umat Islam dan seumpamanya maka (sunat) mereka membaca qunut Nazilah pada keseluruhan sembahyang fardhu dan jika tidak maka tidaklah (disunatkan qunut tersebut).” (Syarh Shahih Muslim: 2/319)

Malapetaka atau bahaya yang menimpa oranr-orang Islam yang disunatkan membaca doa qunut Nazilah pada setiap sembahyang fardhu itu sama ada ia berbentuk umum atau khusus dalam erti umum. Berkata asy-Syeikh Sa’id bin Muhammad bin Ba ‘Asyin pada menjelaskan berhubung dengan malapetaka yang menimpa orang-orang Islam:

إذا نزلت بالمسلمين العامة كقحط وخوف من عدو وجراد ومطر مضر بنحو زرع، والخصة التى فى معنى العامة كأسر عالم وشجاع اتضرر المسلمين بفقدهما.

Ertinya: “(Sunat membaca qunut Nazilahdi dalam sembahyang fardhu) apabila berlaku malapetaka yang umum iaitu seperti kemarau, ketakutan daripada pihak musuh, (serangan) belalang, hujan yang memudharatkan (yang mendatngkan bahaya) umpamanya ke atas tanaman dan malapetaka yang khusus yang dalam makna umum seperti penawanan orang alim dan seorang yang gagah (pejuang Islam) kerana orang-orang Islam akan memudharatkan (berada dalam keadaan bahaya) dengan kehilangan mereka.” (Busyra al-Karim: 1/175)

Qunut Nazilah itu pula bukan hanya disunatkan untuk dibaca oleh orang-orang Islam yang ditimpa malapetaka, bahkan ia juga sunat dubaca oleh mereka yang tidak terlibat atau trkena malapetaka itu iaitu untuk mendoakan saudara-saudara Islammereka semoga terlepas dan selamat daripada musibah dan bencana yang menimpa mereka itu. Hal ini ada di jelaskan oleh as-Sayyid al-Bakri sebagaimana perkataan Bujairimi yang dinaqal beliau katanya:

فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به

Ertinya: “Maka disunatkan bagi penduduk suatu daerah yang tidak ditimpa ke atas mereka suatu bencana melakukannya (membaca qunut Nazilah) untuk orang yang ditimpa bencana.” (Hasyiyah I’anah ath-Thalibin” 1/257)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sendiri pernah mempraktikkan pembacaan doa qunut Nazilah di dalam sembahyang fardhu Baginda. Hal ini berlaku sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari daripada Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu, bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam apabila hendak mendoakan supaya di timpakan kecelakaan ke atas seseorang ataupun mendoakan kebaikan untuk seseorang Baginda membaca qunut setelah bangun daripada ruku’ sehingga kadang-kadang Baginda berdoa setelah membaca 
( (سمع الله لمن حمده dengan doa:

Jawapan:

الحَمدُ لِلهِ يُوَافِي نِعمَهُ وَيُكاَفِئ مَزِيدَة, اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيدِنَا َوَموَلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى اّلِ سَيدِنَا مُحَمَّد صَلَاًةً تَجعَلُنَا بِهَا هَدَاةً مَهدِيِّينَ غَيرَ ضَاّلِينَ وَلَا مُضَلِّينَ, وَبَعدُ


Persoalan yang tinbul oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid ialah berhubung dengan situasi atau keadaan yang menimpa umat Islam masa kini yang sedang mengalami ujian, penderitaan dan kesengsaraan yang dasyat dimana setiap negeri Islam adalah dianggap sebagai terroris.Rakyat Afghanistan, Pakistan, Palestin, Iraq, Chechnya, Kashmir dan lain-lain Negara Islam sedang menempuh masa yang sangat genting dalam mempertahankan nyawa mereka.Adakah situasi dan keadaan ini dianggap sebagai suatu malapetaka atau bahaya yang di sunatkan kepada kita untuk membaca doa qunut di dalam sembahyang Jumaat apabila ia menimpa umat Islam?

Itulah pokok persoalan yang dikemukakan oleh Jabatan berkenaan berhubung dengan suatu surat yang ditujukan kepada jabatab itu yang mana dalam surat tersebut mencadangkan dan memohon supaya doa qunut dibaca di dalam sembahyang Jumaat berdasarkan gambaran umat Is;am pada hari ini. 

Untuk menjawab persoalan ini, kita perlulah merijuk tentang hukum membaca doa qunut khasnya qunut Nazilah di dalam sembahyang-sembahyang fardhu, bilakah masanya ia sunat dibaca dabn apakah sebab-sebab yang mengharuskannya.


Bila Doa Qunut Nazilah Sunat Dibaca?

Doa qunut yang sikenal dengan qunut Nazilah disunatkan pembacaannya pada tiap-tiap kali sembahyang fardhu termasuk sembahyang fardhu Jumaat iaitu ketika i’tidal rakaat ahkir setelah membaca tahmid (zikir ketika i’tidal) untuk menolak kecelakaan, bala bencana atau bahaya yang menimpa umat Islam seperti ketakutan, kemarau, wabak penyakit atau bahaya yang diakibatkan oleh adanya permusuhan daripada orang-orang kafir dan lain-lain seumpamanya. Apabila bahaya yang mengancam itu telah berakhir, maka berakhirlah pembacaan qunut Nazilah itu.

Berkata Imam an-Nawawi:

يشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور

Ertinya: “(Mustahabb) disunatkan membaca doa qunut di dalam tiap-tiap sembahyang fardhu kerana ditimpa an-Nazilah (malapetaka) bukan secara mutlak menurut pendapat yang masyhur.” (Minhaj ath-Thalibin: 1/172)

Ketika menjelaskan kedudukan hukum doa qunut Nazilah di dalam semgahyang fardhu dan apakah bentuk malapetaka itu,
Imam an-Nawawi berkata:

مذهب الشفعي رحمه الله أن القنوت مشنون في صلاة الصبح دائما، وأما غيرها فله ثلاثة أقوال، الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو

وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا.

Ertinya: “Menurut mazhab Syafi’e bahawasanya doa qunut itu sunat (dilakukan) di dalam sembahyang fardhu subuh secara berkekalan. Adapun selain daripada sembahyang subuh, maka ada tiga pendapat mengenainya. Pendapat yang Shahih lagi mesyhur ialah bahawasanya jika berlaku melapetak seperti (bahaya) musuh, kemarau, wabak penyakit, kehausan, bahaya yang jelas berlaku ke atas umat Islam dan seumpamanya maka (sunat) mereka membaca qunut Nazilah pada keseluruhan sembahyang fardhu dan jika tidak maka tidaklah (disunatkan qunut tersebut).” (Syarh Shahih Muslim: 2/319)

Malapetaka atau bahaya yang menimpa oranr-orang Islam yang disunatkan membaca doa qunut Nazilah pada setiap sembahyang fardhu itu sama ada ia berbentuk umum atau khusus dalam erti umum. Berkata asy-Syeikh Sa’id bin Muhammad bin Ba ‘Asyin pada menjelaskan berhubung dengan malapetaka yang menimpa orang-orang Islam:

إذا نزلت بالمسلمين العامة كقحط وخوف من عدو وجراد ومطر مضر بنحو زرع، والخصة التى فى معنى العامة كأسر عالم وشجاع اتضرر المسلمين بفقدهما.

Ertinya: “(Sunat membaca qunut Nazilahdi dalam sembahyang fardhu) apabila berlaku malapetaka yang umum iaitu seperti kemarau, ketakutan daripada pihak musuh, (serangan) belalang, hujan yang memudharatkan (yang mendatngkan bahaya) umpamanya ke atas tanaman dan malapetaka yang khusus yang dalam makna umum seperti penawanan orang alim dan seorang yang gagah (pejuang Islam) kerana orang-orang Islam akan memudharatkan (berada dalam keadaan bahaya) dengan kehilangan mereka.” (Busyra al-Karim: 1/175)

Qunut Nazilah itu pula bukan hanya disunatkan untuk dibaca oleh orang-orang Islam yang ditimpa malapetaka, bahkan ia juga sunat dubaca oleh mereka yang tidak terlibat atau trkena malapetaka itu iaitu untuk mendoakan saudara-saudara Islammereka semoga terlepas dan selamat daripada musibah dan bencana yang menimpa mereka itu. Hal ini ada di jelaskan oleh as-Sayyid al-Bakri sebagaimana perkataan Bujairimi yang dinaqal beliau katanya:

فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به


Ertinya: “Maka disunatkan bagi penduduk suatu daerah yang tidak ditimpa ke atas mereka suatu bencana melakukannya (membaca qunut Nazilah) untuk orang yang ditimpa bencana.” (Hasyiyah I’anah ath-Thalibin” 1/257)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sendiri pernah mempraktikkan pembacaan doa qunut Nazilah di dalam sembahyang fardhu Baginda. Hal ini berlaku sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari daripada Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu, bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam apabila hendak mendoakan supaya di timpakan kecelakaan ke atas seseorang ataupun mendoakan kebaikan untuk seseorang Baginda membaca qunut setelah bangun daripada ruku’ sehingga kadang-kadang Baginda berdoa setelah membaca 
( (سمع الله لمن حمده dengan doa:


اللهم ربنا لك الحمد، اللهم انج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنى يوسف

Maksudnya: “Ya Alllah! Ya Tuhan kami! Bagimu segala puji dan syukur. Ya Allah! Selamatkan al- Walid bin al-Walid, Salamah bin Hisyam dan ‘Aisyah bin Abu Rabi’ah. Ya Allah! Kuatkanlah tekananmu ke atas suku Mudhar jadikanlah kesusahan mereka itu bertahun-tahun seperti tahun-tahun (yang dilalui) oleh nabi yusuf (ketika terjadinya kemarau).

Perbuatan sedemikian itu juga dilakukan oleh baginda apabila sahabat-sahabat baginda yang bergelar al-Qurra’ (mereka ini mencari kayu api pada waktu siang dan melakukan ibadat khususnya sembahyang pada waktu malam) telah dibunuh di Bi’r Ma’unah sebagaimana yang dinaqal oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya at-Tuhfah, katanya:

انه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلى أصحابه القراء ببئر معونة لدفع تمردهم.

Ertinya: “Bahawasanya baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam membaca qunut Nazilah selama sebulan, berdoa (memohon ditimpakan kecelakaan) ke atas orang-orang yang membunuh sahabat-sahabat baginda al-Qurra’ di Bi’r Ma’unah untuk menghindarkan mereka itu daripada berbuat sewenang-wenagnya terhadap orang islam” (tuhfah al-Muhtaj :2/68)

Apabila orang-orang islam pada zaman rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dibunuh oleh kabilah Bani Sulaim yang terdiri daripada kabilah Ri’al, Dzakwan dan ‘Ushaiyah, baginda berdoa supaya ditimpakan kecelakaan ke atas mereka sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas Radhiallhu ‘anhuma katanya: 

قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح فى دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده فى الركعة الآخرة يدعو على احياء من بنى سليم على رعل وذكوان وعصية ويومن من خلفه 

( رواه أبو داود باسناد حسن أو صحبح)


Maksudnya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam membaca qunut Nazilah selama sebulan terus-menerus pada tiap-tiap kali di belakang sembahyang zuhur, ashar, maghrib, ‘isya , dan subuh. Apabila baginda membaca سمع الله لمن حمده pada rakaat akhir baginda berdoa (supaya ditimpakan kecelakaan) ke atas suku/puak daripada Bani Sulaim yang terdiri daripada puak-puak Ri’al, Dzakwan dan ‘Ushaiyah sementara makmum di belakang baginda mengaminkannya %
(hadis riwayat abu daud dengan isnad hasan atau shahih)

Pada zaman Sayyidina Umar al-Khaththab Radiallahu ‘anhu pula apabila berlaku pembunuhan orang-orang islam oleh ahli Kitab, maka Sayyidina Umar membaca qunut Nazilah dan di dalam qunut beliauitu beliau membaca: 

اللهم العن كفرة اهل الكتاب 

Ertinya: “Ya Allah! Turunkan laknatmu ke atas orang-orang kafir ahli kitab.”

Beliau menkhususkannya kepada kuffar ahli kitb.

Akan tetapi pada zaman Imam an-Nawawi Rahimahullah beliau memilih bacaan:

اللهم العن الكفرة 

Ertinya: “Ya Allah! Turunkan laknatmu ke atas orang-orang kafir.”

Kerana orang-orng kafir itu dengan sendirinya termasuk ahli kitab dan selain mereka daripada kalangan orang-orang kafir.

Apabila kita memberi penuh perhatian terhadap peristiwa-peristiwa dan berbagai pergolakan yang terjadi pada masa ini, apa yang nyata ialah umat islam pada hari ini sedang menghadapi berbagai tekanan dan penindasan oleh orang-orang kafir. Nywa orang-orang palastine sangatlah murah bagi orang-orang yahudi. Hamper setiap hari ada saja berita pembunuhan orang-orang palastine di tangan yahudi itu. Kezaliman mereka di bumi palastine yang mereka rampas itu sudah di peringkat bermaharajalela. Itu belum lagi mengambil kira kemusnahan harta benda mereka.

Demikian juga halnya dengan orang-orang islam Chechnya. Orang-orang islam di Kasmir pun tidak kurang menerima penindasan dan kezaliman.

Ketika fatwa ini ditulis, Amerika dan sekutunya sedang mengumpulkan berpuluh-puluh ribu bala tentera bahkan sudah melebihi seratus ribu tenteranya di teluk untuk menyerang Iraq. Keadaan ini sangat menakutkan. Menurut penganalisis politik, peperangan bila-bila masa sahaja akan meletus. Amerika suatu kuasa besar yang sepatutnya menjadi pelindung tetapi sebaliknya telah dan akan bertindak menghancurkan Iraq tanpa sebab-sebab yang wajar kecuali hanya pada pandangan Amerika.menurut sesetengah pendapat sikap Amerika ini hanyalah untuk menghancurkan umat islam selain sebab-sebab untuk mengaut keuntungan minyak Iraq. Paling malang lagi ada juga beberapa buah Negara islam yang bersetongkol untuk menghncurkan Iraq.
Berdasarkan kepada ancaman bahaya musuh kepada Iraq, keadaan sekarang yang sangat menakutkan, dan keadaan peperangan di Chechnya, Palastine dan Kasmir, adalah munasabah supaya dibaca qunut Nazilah sebagaimana yang pernah diamalkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Qunut Nazilah sebagaimana yang warid daripada Saiyyidina Umar al-Khaththab ialah:

¬اللهم اغفر للمومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم ، وأاف بين قلوبهم ، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن كفرة أهل الكتب (منتوق كسسواين بوله داوبه منجادي : اللهم العن الكفرة) الذين يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسلك ، ويقاتلون أولياءك. 

اللهم خالف بين كلمتهم ، وزلزل أقدامهم ، وأنزل بهم بأسك الذى لا ترده عن القوم المجرمين ، بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، ونخشى عذابك ونرجورحمتك ، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. 
Adapun berhubung dengan teks doa khusus yang disediakan oleh jabatan berkenaan untuk dibacakan setuap kali selesai menunaikan sembahyang fardhu elok juga diteruskan. 

No comments:

Post a Comment