Saturday, November 5, 2011

Satu jam untuk kebahagiaan dunia & akhirat

Manusia selalu berada di antara hidayah Allah dan tipu daya syaitan. Kelengahan sedikit saja, syaitan akan menjerumuskan seseorang ke dalam lembah yang akan mensia-siakan bahkan merosakkan hidup seseorang. Berikut ini adalah 7 amalan penting yang akan menjamin seseorang terhindar dari keadaan negatif itu. Dengan melakukan 7 program ini, seseorang akan diampuni dosanya, dilindungi dari fitnah kubur, dibangunkan rumah di syurga, dikabulkan doa2nya, dilindungi dari kefakiran, dicukupi keperluannya, dibebaskan dari perasaan gelisah. Uniknya lagi, semua hal itu dapat diperoleh hanya dengan meluangkan waktu lebih kurang 1 jam saja.

1.        Melakukan 12 rakaat sunnah rawatib. Yakni, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba抎a zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya.
Manfaat yang diharapkan: Allah akan membangunkan sebuah rumah di syurga bagi orang yang senantiasa melakukannya.
Dalil : Rasulullah saw bersabda, 揃arangsiapa yang solat dalam satu hari sebanyak 12 rakaat, sunnah, Allah akan bangunkan baginya rumah di syurga.� (HR Muslim) 

2.        Solat dua rakaat tahajjud. Faedah yang diharapkan: Dikabulkannya do抋, diampunkannya dosa, dan dicukupi Allah keperluannya. Dalil: Sabda Rasulullah saw, 揂llah swt turun setiap malam ke langit dunia, di saat sepertiga malam terakhir dan mengatakan, 揝iapa yang berdo抋 kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta padaku,pasti aku berikan, dan siapa yang memohon ampun padaku, pasti aku ampuni. (HR. Bukhari)

3.        Melakukan solat dhuha 2 raka抋t, 4 rakaat atau 8 rakaat. Manfaat yang diharapkan: Bernilai sedekah dari seluruh persendian tulang. Dalil: Rasulullah saw bersabda, 揝etiap persendian kalian adalah sedekah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap anjuran pada kebaikan adalah sedekah, setiap larangan dari yang mungkar adalah sedekah, dan semuanya akan mendapat ganjaran yang sama dengan melakukan solat dua rakaat dari solat dhuha.

4.        Membaca surat Al Mulk. Manfaat yang diharapkan: Diselamatkan dari adzab kubur. Dalil : Rasulullah saw bersabda, 揝esungguhnya ada salah satu surah dari Al Qur`an yang terdiri dari 30 ayat. Ia akan memberi syafaat pada seseorang dengan pengampunan dosa. Iaitu surah 搕abarakallazi biyadihil mulk.� (HR Tarmidzi dan Ahmad. Tarmidzi mengatakan, ini adalah hadith hasan)

5.        Mengatakan : Laailaaha illallah wah dahu laa syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa hua ala kulli syai抜n qadir dalam satu hari seratus kali. Manfaat yang diharapkan: Terpelihara dari gangguan syaitan selama satu hari, dihapuskan 100 kesalahan dan memperoleh 100 kebaikan.
Dalil : Rasulullah saw bersabda, 揃arangsiapa yang mengatakan 揕aa ilaaha illallah wah dahuu laa syariikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai抜n qadiir�, maka ia akan mendapat pahala seperti membebaskan 10 budak, ditulis baginya 100 kebaikan, dihapuskan 100 kesalahannya, dan ia akan terpelihara dari syaitan pada hari itu sampai petang, dan tidak ada seorangpun yang lebih baik dari apa yang ia peroleh dari hari itu, kecuali ada orang yang beramal lebih dari itu.�

6.        Salawat atas Nabi Muhammad saw sebanyak 100 kali.
Faedah yang diharapkan: Bebas dari bakhil dan mendapat balasan salawat dari Allah swt. Dalil: Rasulullah saw bersabda, 揃arangsiapa yang bersalawat atas diri saya maka Allah akan mendo抋kannya sebanyak sepuluh kali.� (HR. Muslim)

Hadith Rasulullah saw: Orang yang bakhil adalah orang yang bila namaku disebut di hadapannya, kemudian ia tidak bersalawat kepadaku. (HR Tarmidzi)

7.        Mengatakan Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aziim.
Faedah yang diharapkan: Ditanamkan di syurga untuk yang melakukannya 100 batang pohon. Dalil: Rasulullah saw bersabda, 揃arangsiapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan memberikan padanya jalan keluar di setiap kesempitan, penyelesaian dari setiap kegundahan, dan diberikan rezki dari sesuatu yang tidak diduga-duga. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim) 


Selain tujuh amalan di atas, tentu saja kita harus mengerti bahwa iman dalam Islam bukanlah sekadar solat, zikir dan bacaan Al Quran, tapi mencakup perbuatan dan perilaku kita dalam berhubungan sesama manusia. Rasulullah menyebutkan, 揝enyum anda kepada saudara anda adalah sedekah, dan perintah kepada yang ma抮uf serta larangan dari yang mungkar itu sedekah, petunjukmu pada seorang asing yang tersesat itu sedekah, engkau menuntun orang yang sulit melihat itu sedekah, menyingkirkan batu dan duri dari jalan itu adalah sedekah, dan engkau membantu mengambilkan air untuk saudaramu itu adalah sedekah.� Hadith riwayat Tarmidzi ini menunjukkan bahwa kebaikan seorang muslim, selain ditunjang oleh kebaikan batinnya juga harus diimplemintasikan dalam kebaikannya dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya.
Wallahu a'lam.

No comments:

Post a Comment